🔺 راهکار مجلس برای حفظ گونه‌های آبی در معرض خطر انقراض

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 راهکار مجلس برای حفظ گونه‌های آبی در معرض خطر انقراض

🔺 راهکار مجلس برای حفظ گونه‌های آبی در معرض خطر انقراض

🔺 راهکار مجلس برای حفظ گونه‌های آبی در معرض خطر انقراض

🔹 نمایندگان مردم در مجلس طی حکمی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست برای بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر، را مشخص کردند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup