🔺 تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی به شورایی با ریاست وزیر کشور تفویض می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی به شورایی با ریاست وزیر کشور تفویض می‌شود

🔺 تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی به شورایی با ریاست وزیر کشور تفویض می‌شود

🔺 تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی به شورایی با ریاست وزیر کشور تفویض می‌شود

🔹 نمایندگان مردم در مجلس به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح های گردشگری را به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور تفویض کردند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup