🔺 اقدامات حمایتی مجلس یازدهم از پرستاران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اقدامات حمایتی مجلس یازدهم از پرستاران

🔺 اقدامات حمایتی مجلس یازدهم از پرستاران

🔹 عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تشریح اقدامات حمایتی مجلس یازدهم از پرستاران تاکید کرد که پیگیری مطالبات این قشر در حوزه های مختلف در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup