🔺 گام حمایتی مجلس برای افزایش سقف دریافتی مشاغل حساس و خاص؛ از حوزه عملیاتی صنعت نفت تا دریانوردی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گام حمایتی مجلس برای افزایش سقف دریافتی مشاغل حساس و خاص؛ از حوزه عملیاتی صنعت نفت تا دریانوردی

🔺 گام حمایتی مجلس برای افزایش سقف دریافتی مشاغل حساس و خاص؛ از حوزه عملیاتی صنعت نفت تا دریانوردی

🔺 گام حمایتی مجلس برای افزایش سقف دریافتی مشاغل حساس و خاص؛ از  حوزه عملیاتی صنعت نفت تا دریانوردی

🔹 نمایندگان مردم در مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفاً برای مشاغل حساس و خاص از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد رأی موافق دادند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup