🔺 مجلس یازدهم قانون تعرفه خدمات پرستاری را بعد از 15 سال مصوب کرد/ ضرورت تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس یازدهم قانون تعرفه خدمات پرستاری را بعد از 15 سال مصوب کرد/ ضرورت تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت

🔺 مجلس یازدهم قانون تعرفه خدمات پرستاری را بعد از 15 سال مصوب کرد/ ضرورت تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت

🔺 مجلس یازدهم قانون تعرفه خدمات پرستاری را بعد از 15 سال مصوب کرد/ ضرورت تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت

🔹 نماینده مردم تفت در مجلس خواستار تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی قانون تعرفه خدمات پرستاری از سوی دولت شد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup