🔺 تخصیص اعتبار به پروژه اضطراری تامین آب سیستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تخصیص اعتبار به پروژه اضطراری تامین آب سیستان

🔺 تخصیص اعتبار به پروژه اضطراری تامین آب سیستان

🔹 نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس گفت: اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه اظطراری تامین آب سیستان اختصاص یافت و امیدواریم این اعتبار تخصیص یافته تا چند روز آینده پرداخت شود. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup