🔺 پیشنهاد افزایش 20درصدی قدرت خرید کارگر در شورای عالی کار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پیشنهاد افزایش 20درصدی قدرت خرید کارگر در شورای عالی کار

🔹 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup