🔺 برگزاری جلسه غیرعلنی برای تعیین تکلیف روند بررسی استعفای الیاس نادران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برگزاری جلسه غیرعلنی برای تعیین تکلیف روند بررسی استعفای الیاس نادران

🔺 برگزاری جلسه غیرعلنی برای تعیین تکلیف روند بررسی استعفای الیاس نادران

🔺 برگزاری جلسه غیرعلنی برای تعیین تکلیف روند بررسی استعفای الیاس نادران

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس و تقاضای تعدادی از نمایندگان برای برگزاری نشست غیرعلنی، نشست را برای رسیدگی به این تقاضا غیرعلنی اعلام کرد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup