🔺 تمام دغدغه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در اساسنامه برطرف شده است/ کمیسیون آموزش اتفاقی ماندگار برای تعالی سرمایه انسانی در کشور رقم زد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تمام دغدغه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در اساسنامه برطرف شده است/ کمیسیون آموزش اتفاقی ماندگار برای تعالی سرمایه انسانی در کشور رقم زد

🔺 تمام دغدغه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در اساسنامه برطرف شده است/ کمیسیون آموزش اتفاقی ماندگار برای تعالی سرمایه انسانی در کشور رقم زد

🔺 تمام دغدغه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در اساسنامه برطرف شده است/ کمیسیون آموزش اتفاقی ماندگار برای تعالی سرمایه انسانی در کشور رقم زد

🔹 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه تمام دغدغه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در اساسنامه برطرف شده است، گفت: تصویب این اساسنامه اتفاقی ماندگار برای رشد سرمایه انسانی در کشور به شمار می‌‎آید. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup