🔺 طرح ارتقاء ۳شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان در کمیسیون سیاسی دولت تائید شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح ارتقاء ۳شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان در کمیسیون سیاسی دولت تائید شد

🔺 طرح ارتقاء ۳شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان در کمیسیون سیاسی دولت تائید شد

🔺 طرح ارتقاء ۳شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان در کمیسیون سیاسی دولت تائید شد

🔹 نماینده مردم کرج در مجلس از تائید طرح ارتقاء ۳ شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان در کمیسیون سیاسی دولت خبر داد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup