🔺 دو نکته اساسی مقاله بایدن درباره فلسطین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دو نکته اساسی مقاله بایدن درباره فلسطین

🔺 دو نکته اساسی مقاله بایدن درباره فلسطین

🔹 مقاله بایدن در واشنگتن پست را که حاوی پیشنهاد یک نقشه راه برای فلسطین است، می‌توان حاصل بررسی‌های مقامات آمریکایی در شش هفته گذشته برای اتخاذ سیاستی درباره فلسطین در دوره بعد از جنگ غزه به شمار آورد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup