🔺 آغاز بازسازی و توسعه مواصلات جاده‌ای و ریلی میان جمهوری آذربایجان و ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 آغاز بازسازی و توسعه مواصلات جاده‌ای و ریلی میان جمهوری آذربایجان و ایران

🔺 آغاز بازسازی و توسعه مواصلات جاده‌ای و ریلی میان جمهوری آذربایجان و ایران

🔺 آغاز بازسازی و توسعه مواصلات جاده‌ای و ریلی میان جمهوری آذربایجان و ایران

🔹 ایسنا نوشت: دستیار رییس جمهوری آذربایجان در امور سیاسی از آغاز روند بازسازی و توسعه مواصلات جاده‌ای و ریلی میان نخجوان و دیگر مناطق جمهوری آذربایجان با ایران و تماس‌ها با تهران در این زمینه خبر داد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup