🔺 قیمت تمام شده جنگ برایمان در نیامده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قیمت تمام شده جنگ برایمان در نیامده است

🔹 سرهنگی گفت: در همه جای دنیا نوشتن خاطرات بعد از جنگ یک سنت است. خاطرات بعد از جنگ را می‌نویسیم، تا قیمت تمام شده جنگ برای ملت‌ها دربیاید. هنوز این قیمت برای ملت ما در نیامده است. / باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب ...
popup