🔺 زیرساخت‌های هوشمندسازی کسب و کارها در کشور ایجاد می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زیرساخت‌های هوشمندسازی کسب و کارها در کشور ایجاد می‌شود

🔹 مدیرعامل گسترش فناوری اطلاعات وزارت صمت با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های هوشمندسازی کسب و کارها در کشور گفت:در تمام زنجیره‌های‌های تامین تا بازار امکان هوشمند سازی وجود دارد. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup