🔺 واکنش کنعانی به خودسوزی خلبان آمریکایی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش کنعانی به خودسوزی خلبان آمریکایی

🔺 واکنش کنعانی به خودسوزی خلبان آمریکایی

🔹 سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به خودسوزی خلبان آمریکایی نوشت: فریادهای بوشنل صدای بلند وجدان‌های بیدار در آمریکا علیه همراهی دولت این کشور در نسل‌کُشی فلسطینیان است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup