🔺 وعده ساخت چهار میلیون مسکن؛ از شالوده‌ریزی تا تحویل

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وعده ساخت چهار میلیون مسکن؛ از شالوده‌ریزی تا تحویل

🔺 وعده ساخت چهار میلیون مسکن؛ از شالوده‌ریزی تا تحویل

🔹 مهم‌ترین نیاز بسیاری از مردم یعنی سرپناه سال‌ها است از دسترس خرید میلیون‌ها نفر دور و دورتر شده است؛ واقعیتی که دولت سیزدهم را بر آن داشت تا بخش مهمی از توان خود را برای تحول در حوزه مسکن اختصاص دهد. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup