🔺 ۳۶۲ هزار هکتار زمین در قالب شهرهای جدید ساحلی شناسایی شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۳۶۲ هزار هکتار زمین در قالب شهرهای جدید ساحلی شناسایی شد

🔺 ۳۶۲ هزار هکتار زمین در قالب شهرهای جدید ساحلی شناسایی شد

🔹 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: این شرکت برای توسعه اقتصاد دریامحور و در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به شناسایی بیش از ۳۶۲ هزار هکتار مساحت در شهرهای جدید ساحلی جنوب کشور کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup