🔺 جزئیات مفاد طرح آمریکا برای پساجنگ غزه از زبان رسانه صهیونیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 جزئیات مفاد طرح آمریکا برای پساجنگ غزه از زبان رسانه صهیونیست

🔺 جزئیات مفاد طرح آمریکا برای پساجنگ غزه از زبان رسانه صهیونیست

🔺 جزئیات مفاد طرح آمریکا برای پساجنگ غزه از زبان رسانه صهیونیست

🔹 روزنامه صهیونیستی «تایمز» مفاد یک طرح آمریکایی را منتشر کرد که شامل دیدگاه واشنگتن برای پیشرفت در روند صلح پس از پایان جنگ غزه است و به ایجاد یک کشور فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ در چارچوب ابتکارعمل صلح عربی اشاره می‌کند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup