🔺 کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی؛ صعود هدایتی و محسن نژاد به فینال

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی؛ صعود هدایتی و محسن نژاد به فینال

🔺 کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی؛ صعود هدایتی و محسن نژاد به فینال

🔺 کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی؛ صعود هدایتی و محسن نژاد به فینال

🔹 مسابقات ۳ وزن نخست رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی جام امره پولیاک و وارگا یانوس امروز در مجارستان در حال برگزاری است. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup