🔺 جعل دستاورد برای دولت سیزدهم؛ رکورد تورم متعلق به کدام کابینه است؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جعل دستاورد برای دولت سیزدهم؛ رکورد تورم متعلق به کدام کابینه است؟

🔺 جعل دستاورد برای دولت سیزدهم؛ رکورد تورم متعلق به کدام کابینه است؟

🔹 افزایش قیمت قاطبه کالا‌های اساسی و عدم همخوانی آن با آمار رسمی تورم کارشناسان را نسبت به صحت نرخ اعلامی تورم توسط دولت ظنین کرده است. برای مثال در حالی که نرخ مرغ عملاً بیش از ۲۰۰ درصد، گوشت قرمز ۱۵۰ درصد، تخم مرغ ۱۷۰ درصد و اجاره بها بیش از ۱۶۵ درصد در دولت سیزدهم رشد یافته، چگونه ممکن است نرخ تورم سالانه تنها بر مدار ۵۰ درصد و یا حتی کمتر از آن متوقف مانده باشد؟ / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup