🔺 زنگنه: اتمام پروژه‌های نیمه تمام از نقاط مثبت عملکرد دولت سیزدهم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 زنگنه: اتمام پروژه‌های نیمه تمام از نقاط مثبت عملکرد دولت سیزدهم است

🔺 زنگنه: اتمام پروژه‌های نیمه تمام از نقاط مثبت عملکرد دولت سیزدهم است

🔺 زنگنه: اتمام پروژه‌های نیمه تمام از نقاط مثبت عملکرد دولت سیزدهم است

🔹 نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اتمام پروژه‌های نیمه تمام و اولویت‌بخشی به پروژه‌های تملک سرمایه‌ای را از جمله نقاط مثبت دولت سیزدهم دانست و گفت که انتظار می‌رود این روند در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup