🔺 مهربان: نتایج تورنمنت مجارستان نشان‌دهنده تصمیم درست فدراسیون کشتی درباره یزدانی بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 مهربان: نتایج تورنمنت مجارستان نشان‌دهنده تصمیم درست فدراسیون کشتی درباره یزدانی بود

🔺 مهربان: نتایج تورنمنت مجارستان نشان‌دهنده تصمیم درست فدراسیون کشتی درباره یزدانی بود

🔺 مهربان: نتایج تورنمنت مجارستان نشان‌دهنده تصمیم درست فدراسیون کشتی درباره یزدانی بود

🔹 دبیر فدراسیون کشتی، کسب مدال طلای تورنمنت مجارستان توسط ستاره کشتی ایران را نتیجه تصمیم درست این فدراسیون عنوان کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup