🔺 علت از بین رفتن سهمیه در سامانه یکپارچه فروش خودرو چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 علت از بین رفتن سهمیه در سامانه یکپارچه فروش خودرو چیست؟

🔺 علت از بین رفتن سهمیه در سامانه یکپارچه فروش خودرو چیست؟

🔹 ​مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در خصوص از بین رفتن سهمیه در سامانه یکپارچه فروش به دلیل انقضای اعتبار گواهینامه متقاضیان توضیحاتی را ارائه داد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup