🔺 گرم شدن کره زمین با «سرعتی بی‌سابقه»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گرم شدن کره زمین با «سرعتی بی‌سابقه»

🔺 گرم شدن کره زمین با «سرعتی بی‌سابقه»

🔹 بیش از ۵۰ دانشمند برجسته در مطالعه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد هشدار دادند که گرمایش زمین با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است و پنجره‌ای که برای محدود کردن افزایش دما در چارچوب اهداف تعیین‌شده بین‌المللی وجود داشت، در حال بسته شدن است. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup