🔺 باقری: سرنوشت مشترک ایران و پاکستان ایجاب می‌کند برای توسعه روابط برنامه‌ریزی کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 باقری: سرنوشت مشترک ایران و پاکستان ایجاب می‌کند برای توسعه روابط برنامه‌ریزی کنیم

🔺 باقری: سرنوشت مشترک ایران و پاکستان ایجاب می‌کند برای توسعه روابط برنامه‌ریزی کنیم

🔺 باقری: سرنوشت مشترک ایران و پاکستان ایجاب می‌کند برای توسعه روابط برنامه‌ریزی کنیم

🔹 سرپرست وزارت خارجه ایران در دیدار وزیر خارجه پاکستان گفت روابط ۲ کشور نه تنها ریشه در تاریخ مشترک دارد، بلکه سرنوشت مشترک ما ایجاب می‌کند برای تقویت و توسعه هر چه بیشتر روابط در آینده برنامه‌ریزی کنیم. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup