🔺 هر مسئولی به خدا اعتقاد دارد، اختلافات را کنار بگذارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هر مسئولی به خدا اعتقاد دارد، اختلافات را کنار بگذارد

🔺 هر مسئولی به خدا اعتقاد دارد، اختلافات را کنار بگذارد

🔺 هر مسئولی به خدا اعتقاد دارد، اختلافات را کنار بگذارد

🔹 رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گفتند: «همه شما، هر کس به کشورش اعتقاد دارد، هر کس به دیانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد امروز باید اسلام و کشور را حفظش بکند و اختلافات جزئی که بین افراد است، اینها را کنار بگذارند و آن طور نباشد که تمام همِّ ما صرف این بشود که او را عقب بزنیم؛ خودم جلو بیایم و آن چه بشود، آن آلوده بشود، آن چه بشود، این نباشد.» / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup