🔺 شرکتی زیان‌ده که بیش از یک میلیارد دلار، ارز دولتی گرفت/ تسهیلات ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی بدون بازپرداخت بانکی!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 شرکتی زیان‌ده که بیش از یک میلیارد دلار، ارز دولتی گرفت/ تسهیلات ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی بدون بازپرداخت بانکی!

🔺 شرکتی زیان‌ده که بیش از یک میلیارد دلار، ارز دولتی گرفت/ تسهیلات ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی بدون بازپرداخت بانکی!

🔹 پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به‌حساب یک شرکت دولتی با ۵۰۴ کارمند رسمی در شرایطی است که صورت‌های مالی این شرکت از زیان‌ده بودن دخل‌وخرج آن حکایت دارد. به‌گونه‌ای که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ میزان زیان انباشته این شرکت به بیش ۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. / تابناک

ادامه مطلب ...
popup