🔺 صادرات ۱۷ هزار تن مرغ تا پایان خرداد / آغاز صادرات تخم مرغ به روسیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صادرات ۱۷ هزار تن مرغ تا پایان خرداد / آغاز صادرات تخم مرغ به روسیه

🔺 صادرات ۱۷ هزار تن مرغ تا پایان خرداد / آغاز صادرات تخم مرغ به روسیه

🔺 صادرات ۱۷ هزار تن مرغ تا پایان خرداد / آغاز صادرات تخم مرغ به روسیه

🔹 رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران از صادرات ۱۷هزار تن مرغ تا پایان خرداد و نیز آغاز صادرات تخم مرغ ایران به روسیه از هفته آینده خبر داد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup