🔺 گروههای مقاومت با هم هماهنگ هستند/ هرگونه توافقی در گرو توقف جنگ علیه غزه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 گروههای مقاومت با هم هماهنگ هستند/ هرگونه توافقی در گرو توقف جنگ علیه غزه است

🔺 گروههای مقاومت با هم هماهنگ هستند/ هرگونه توافقی در گرو توقف جنگ علیه غزه است

🔺 گروههای مقاومت با هم هماهنگ هستند/ هرگونه توافقی در گرو توقف جنگ علیه غزه است

🔹 سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: گروه های مقاومت با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و جنبش حماس امروز نوک پیکان مقاومت است و همه گروه های مقاومت، در موضوع مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس به این جنبش اختیار کامل داده اند و شرط هرگونه توافقی نیز توقف کامل جنگ علیه نوار غزه و خروج کامل اشغالگران است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup