🔺 جرمی کوربین: اولویت، توقف فوری جنگ در غزه است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جرمی کوربین: اولویت، توقف فوری جنگ در غزه است

🔺 جرمی کوربین: اولویت، توقف فوری جنگ در غزه است

🔹 رئیس پیشین حزب کارگر انگلیس ضمن تاکید بر اینکه اولویت توقف فوری جنگ و محاصره غزه است، گفت خیزش دانشجویی در حمایت از غزه در دانشگاه‌های انگلیس بی‌سابقه است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup