🔺 انتقاد سازمان ملل از کشتار ۲۰۰ فلسطینی به بهانه آزادی چهار اسیر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 انتقاد سازمان ملل از کشتار ۲۰۰ فلسطینی به بهانه آزادی چهار اسیر

🔺 انتقاد سازمان ملل از کشتار ۲۰۰ فلسطینی به بهانه آزادی چهار اسیر

🔺 انتقاد سازمان ملل از کشتار ۲۰۰ فلسطینی به بهانه آزادی چهار اسیر

🔹 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی گفت آزادی اسرای اسرائیلی نباید به قیمت کشتن بیش از ۲۰۰ فلسطینی و زخمی کردن بیش از ۴۰۰ نفر دیگر بیانجامد و از کامیون کمک رسانی برای این جنایت استفاده شود. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup