🔺 تولید مرغ در نقطه ثبات/ سیاست‌های حمایتی از تولید گوشت قرمز ادامه دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تولید مرغ در نقطه ثبات/ سیاست‌های حمایتی از تولید گوشت قرمز ادامه دارد

🔺 تولید مرغ در نقطه ثبات/ سیاست‌های حمایتی از تولید گوشت قرمز ادامه دارد

🔺 تولید مرغ در نقطه ثبات/ سیاست‌های حمایتی از تولید گوشت قرمز ادامه دارد

🔹 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بازسازی زنجیره تولید گوشت مرغ را عامل پایداری و یکنواختی تولید در ماه‌های اخیر عنوان کرد و به‌کارگیری این آزمون موفق در ترمیم زنجیره تولید گوشت قرمز را از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup