🔺 از شکل‌گیری مجموعه «مردم‌نهاد» در معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا «پرتاب دو محموله سازمان فضایی تا پایان دولت سیزدهم»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 از شکل‌گیری مجموعه «مردم‌نهاد» در معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا «پرتاب دو محموله سازمان فضایی تا پایان دولت سیزدهم»

🔺 از شکل‌گیری مجموعه «مردم‌نهاد» در معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا «پرتاب دو محموله سازمان فضایی تا پایان دولت سیزدهم»

🔺 از شکل‌گیری مجموعه «مردم‌نهاد» در معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا «پرتاب دو محموله سازمان فضایی تا پایان دولت سیزدهم»

🔹 بسته خبری بیست خرداد ماه ۱۴۰۳ به مهم‌ترین رویدادهای علمی و فناورانه کشور در این روز خواهد پرداخت. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup