🔺 ده‌بزرگی: در بوادپست حس غرق شدن داشتم؛هیچ صدایی را نمی‌شنیدم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 ده‌بزرگی: در بوادپست حس غرق شدن داشتم؛هیچ صدایی را نمی‌شنیدم

🔺 ده‌بزرگی: در بوادپست حس غرق شدن داشتم؛هیچ صدایی را نمی‌شنیدم

🔹 مدعی وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران بعد از آنکه دوبنده تیم ملی برای حضور در المپیک را از دست داد، گفت: بعد از کشتی انتخابی در بوداپست، حس غرق شدن داشتم. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup