🔺 رونق برای سینمایی که سانس‌های مرده داشت/ گام دوم؛ نظارت بر حسن اجرا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 رونق برای سینمایی که سانس‌های مرده داشت/ گام دوم؛ نظارت بر حسن اجرا

🔺 رونق برای سینمایی که سانس‌های مرده داشت/ گام دوم؛ نظارت بر حسن اجرا

🔺 رونق برای سینمایی که سانس‌های مرده داشت/ گام دوم؛ نظارت بر حسن اجرا

🔹 راه‌اندازی «گروه سینمایی فرهنگ» که اخیرا توسط سازمان سینمایی مطرح شده، این نوید را می‌دهد که اگر همه چیز در شکل عملیاتی خود به‌مانند آن‌چه روی کاغذ آمده، صورت گیرد، باید منتظر یک تحول شگرف در زمینه نمایش آثار فرهنگی بود. فیلم‌هایی که مهم‌ترین دغدغه آنها در حوزه اکران نداشتن سالن و یا برخورداری از سانس‌های مرده است که هیچ دستاوردی برای این آثار تاکنون به همراه نداشته است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup