🔺 تشکیل قرارگاه توسعه صادرات/ اقدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صادرات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تشکیل قرارگاه توسعه صادرات/ اقدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صادرات

🔺 تشکیل قرارگاه توسعه صادرات/ اقدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صادرات

🔺 تشکیل قرارگاه توسعه صادرات/ اقدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صادرات

🔹 وزیر جهادکشاورزی از تشکیل قرارگاه توسعه صادرات خبر داد و گفت: افزایش صادرات در سال گذشته عامل بهبود تراز تجاری، تامین آرامش بازار و پایداری تولید بوده است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup