🔺 پیش‌بینی جدید از نرخ تورم و ارز تا پایان سال/ نرخ بهره واقعی چه عددی است؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پیش‌بینی جدید از نرخ تورم و ارز تا پایان سال/ نرخ بهره واقعی چه عددی است؟

🔺 پیش‌بینی جدید از نرخ تورم و ارز تا پایان سال/ نرخ بهره واقعی چه عددی است؟

🔺 پیش‌بینی جدید از نرخ تورم و ارز تا پایان سال/ نرخ بهره واقعی چه عددی است؟

🔹 یک اقتصاددان تاکید می‌کند: تا زمانی که از این گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup