🔺 واکنش باقری به صدور قطعنامه علیه ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش باقری به صدور قطعنامه علیه ایران

🔹 سرپرست وزارت امور خارجه در نشست وزرای خارجه بریکس در روسیه با اشاره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشس شورای حکام تاکید کرد: صدور قطعنامه هیچ تاثیری بر اراده ایران برای ادامه بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نخواهد داشت. / تابناک

ادامه مطلب ...
popup