🔺 نوشتن شهادت‌نامه در خصوص صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری یک امر متعارف است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نوشتن شهادت‌نامه در خصوص صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری یک امر متعارف است

🔺 نوشتن شهادت‌نامه در خصوص صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری یک امر متعارف است

🔺 نوشتن شهادت‌نامه در خصوص صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری یک امر متعارف است

🔹 سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نوشتن شهادت‌نامه در خصوص صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری یک امر متعارف است، اظهار کرد: باید پرسید چرا یک نامه داخلی از هیات دولت در این خصوص باید به پروژه رسانه‌ای تبدیل شود؛ در حالی که این موضوع در ادوار مختلف توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از یک فرد خاص روال بوده است. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup