🔺 سیگنال انتخابات بر بازار طلا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سیگنال انتخابات بر بازار طلا

🔺 سیگنال انتخابات بر بازار طلا

🔹 محمدولی گفت: کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه خیلی سنگین نبود و همان طور که مشاهده کردیم تغییرات قیمت در بازار طلا و سکه التهاب زا نیز نبوده است؛ اما براساس نگاه کارشناسان وضیعت سیاسی کشور در همین نوسان ناچیز نقش داشته است. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup