🔺 چین: از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حمایت می‌کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 چین: از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حمایت می‌کنیم

🔺 چین: از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حمایت می‌کنیم

🔹 وزیر امور خارجه چین در دیدار سرپرست وزارت خارجه ایران گفت «چین به‌عنوان کشور دوست در کنار دولت و مردم ایران قرار دارد و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حمایت می کند». / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup