🔺 باقری: جامعه جهانی اسرائیل را وادار به اجرای فوری رای دیوان بین المللی دادگستری کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 باقری: جامعه جهانی اسرائیل را وادار به اجرای فوری رای دیوان بین المللی دادگستری کند

🔺 باقری: جامعه جهانی اسرائیل را وادار به اجرای فوری رای دیوان بین المللی دادگستری کند

🔹 علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل بر نقش حیاتی و مسئولیت اجتناب‌ناپذیر سازمان ملل متحد در قبال کشتار جاری در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل تاکید کرد و خواستار آن شد که جامعه بین المللی وحدت خود را برای وادار کردن اسرائیل به منظور اجرای کامل، فوری و موثر رای دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup