🔺 اینفوگرافیک/ آب سالم روستایی در کارنامه ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اینفوگرافیک/ آب سالم روستایی در کارنامه ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی

🔺 اینفوگرافیک/ آب سالم روستایی در کارنامه ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی

🔺 اینفوگرافیک/ آب سالم روستایی در کارنامه ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی

🔹 در طول خدمت دولت سیزدهم پروژه آبرسانی به مناطق محروم و روستاها یکی از مهمترین اقدامات در دستور کار این دولت بود، که در حدود ۱۰۰۰ روز خدمت شهید جمهور، آبرسانی به روستاهای مختلف به خصوص آب شرب سالم و بهداشتی رکورد زد به حدی که رتبه نخست منطقه و دنیا در تامین و پوشش آب شرب روستاها به کشورمان تعلق گرفت. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup