🔺 صیادمنش: بازیکنان بزرگی در خط حمله تیم ملی داریم/ در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد 

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 صیادمنش: بازیکنان بزرگی در خط حمله تیم ملی داریم/ در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد 

🔺 صیادمنش: بازیکنان بزرگی در خط حمله تیم ملی داریم/ در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد 

🔺 صیادمنش: بازیکنان بزرگی در خط حمله تیم ملی داریم/ در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد 

🔹 مهاجم تیم ملی ایران گفت: بازیکنان بزرگی در خط حمله داریم که سالهاست در سطح اول اروپا بازی می‌کنند و از تجربه آنها استفاده می‌کنیم. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup