🔺 استقبال وزیر افراطی صهیونیست از استعفای گانتس از کابینه جنگ رژیم اشغالگر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 استقبال وزیر افراطی صهیونیست از استعفای گانتس از کابینه جنگ رژیم اشغالگر

🔺 استقبال وزیر افراطی صهیونیست از استعفای گانتس از کابینه جنگ رژیم اشغالگر

🔺 استقبال وزیر افراطی صهیونیست از استعفای گانتس از کابینه جنگ رژیم اشغالگر

🔹 ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی استعفای بنی گانتس عضو کابینه جنگ این رژیم را فرصت بزرگی برای پیشروی و دستیابی اشغالگران به پیروزی دانست. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup