🔺 هلال احمر فلسطین استفاده صهیونیست‌ها از کامیون‌های کمک‌رسان در جنایت النصیرات را محکوم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 هلال احمر فلسطین استفاده صهیونیست‌ها از کامیون‌های کمک‌رسان در جنایت النصیرات را محکوم کرد

🔺 هلال احمر فلسطین استفاده صهیونیست‌ها از کامیون‌های کمک‌رسان در جنایت النصیرات را محکوم کرد

🔺 هلال احمر فلسطین استفاده صهیونیست‌ها از کامیون‌های کمک‌رسان در جنایت النصیرات را محکوم کرد

🔹 هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای استفاده نظامیان صهیونیست از کامیون‌های کمک‌رسان در جنایت اردوگاه النصیرات واقع در مرکز غزه را محکوم کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup