🔺 مقام روس: از موضع اسرائیل در مورد قطعنامه آتش بس در غزه مطمئن نیستیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 مقام روس: از موضع اسرائیل در مورد قطعنامه آتش بس در غزه مطمئن نیستیم

🔺 مقام روس: از موضع اسرائیل در مورد قطعنامه آتش بس در غزه مطمئن نیستیم

🔺 مقام روس: از موضع اسرائیل در مورد قطعنامه آتش بس در غزه مطمئن نیستیم

🔹 واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه ما از موضع رژیم صهیونیستی در مورد قطعنامه آتش بس در غزه مطمئن نیستیم، گفت: به اعتقاد ما شورای امنیت نباید توافقاتی را با مولفه‌های مبهم امضا کند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup