🔺 ویترین تسنیم شماره 687/ «شوق پرواز»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ویترین تسنیم شماره 687/ «شوق پرواز»

🔹 احراز صلاحیت مسعود پزشکیان برای انتخابات ریاست جمهوری 1403 هم خود او و هم اصلاح طلبان را غافلگیر کرده است؛ اصااح طلبان در این اندیشه هستند که انتخابات 84 را مهندسی معکوس کنند و پزشکیان را به پاستور بفرستند.اما آیا این امر به این سادگی امکان پذیر است؟ / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup