🔺 مجری تلویزیون: شهید رئیسی به خاطر هنرمندان جلسه مهم خود را لغو کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 مجری تلویزیون: شهید رئیسی به خاطر هنرمندان جلسه مهم خود را لغو کرد

🔺 مجری تلویزیون: شهید رئیسی به خاطر هنرمندان جلسه مهم خود را لغو کرد

🔺 مجری تلویزیون: شهید رئیسی به خاطر هنرمندان جلسه مهم خود را لغو کرد

🔹 مجری برنامه‌های تلویزیون گفت: در مهمانی افطاری و دیدار با هنرمندان، وقت کم آمد، شهید رئیسی برای شنیدن صحبت‌های هنرمندان، جلسه بعدی خود را که جلسه مهمی هم بود، لغو کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup