🔺 حزب‌الله در جنگ فراگیر می‌تواند ۳ هزار پرتابه در روز شلیک کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 حزب‌الله در جنگ فراگیر می‌تواند ۳ هزار پرتابه در روز شلیک کند

🔺 حزب‌الله در جنگ فراگیر می‌تواند ۳ هزار پرتابه در روز شلیک کند

🔺 حزب‌الله در جنگ فراگیر می‌تواند ۳ هزار پرتابه در روز شلیک کند

🔹 مجله صهیونیستی «ایپوک» به سران این رژیم هشدار داد که در صورت وقوع جنگ فراگیر با حزب الله، رزمندگان مقاومت اسلامی می توانند در هر روز ۳ هزار پرتابه به سمت اهداف صهیونیستی در سرزمین های اشغالی شلیک کند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup